Obklad bazéna sa odlupuje

Pomoc! Na mozaikový či keramický obklad vášho bazéna bola radosť pozerať - kým sa nezačal odlupovať. Čo sa stalo? A treba teraz celý bazén prerobiť?

Čo sa stalo

Odlupuje sa škárovacia hmota, oddeľuje sa alebo priamo odpadáva keramický obklad

Pravdepodobný dôvod

Praskliny v obklade, prípadne aj v betónovom podklade vedia vzniknúť najmä ak:
  • bazén nemá dostatočnú (alebo žiadnu) hydroizoláciu z negatívnej strany
  • v mieste prestupov technológií (pri prívode vody, vypúšťacom otvore, tryskách či svetlách) nie je dokonalé utesnenie a tak voda preniká do podkladu a narúša ho
  •  časovanou bombou býva nevhodne zvolená hydroizolácia bazéna, lepidlo na keramický obklad alebo škárovací tmel (zle zvolený škárovací tmel môže nasiaknuť vodou, čo je základný predpoklad pre vznik defektov a napr. ak bazén počas zimy vypustíte, voda pod keramickým obkladom môže zamrznúť a obklad popraská.)

Riešenie

Odstráňte vrstvy až k betónovému podkladu bazéna a skontrolujte jeho stav. Ak je poškodenie príliš výrazné, je najlepšie zavolať odborníka (Majster Mapei). Inak to chce dôkladné ošetrenie:
  • praskliny v betóne zaplňte reprofilačnou maltou Mapegrout 430.
  • všetky prestupy utesnite hydroexpanzívnou pastou Mapeproof Swell - obnovuje nepriepustnosť stavebných škár, trhlín v betóne a dokonale utesňuje osvetľovacie telesá, trysky aj vpuste. Zároveň prestupy utesnite PVC manžetou Mapeband, ktorú zapracujete do hydroizolačnej vrstvy.
  • ak potrebujete vyrovnať a vyhladiť podklad, na steny bazéna naneste cementovú maltu Nivoplan (do ktorej ste primiešali latexovú emulziu Planicrete) a na dno bazéna rýchlotuhnúci poter Topcem Pronto (pri hrúbke do 35 mm ho ukotvite k podkladu)
  • na betónový povrch bazéna naneste dve vrstvy hydroizolácie Mapelastic Smart. Je určená špeciálne pre priestory s vysokou vlhkosťou a povrchy ošetrené reprofilačnými maltami. Nezabudnite ju vystužiť textíliou Mapetex Sel a pozdĺž rohov a v styku stena/dno použiť hydroizolačnú pásku Mapeband.
  •  na lepenie použite vhodné lepidlo, napr. Adesilex P10 pre mozaiky, príp. Keraflex či Keraflex Maxi S1 pre keramický obklad a na škárovanie vhodný epoxidový tmel, napr. Kerapoxy Design alebo Kerapoxy CQ. Na utesnenie dilatačných a pružných škár použite vysoko pružný silikónový tmel Mapesil AC.

Viac informácií

O Mapeproof Swell