Čo so zničeným balkónom

Niekto ho poriadne neošetril, a vám po prvej zime odišla dlažba a popraskal betón. A teraz čo?

Čo sa stalo

Na balkóne popraskala alebo sa rozdrvila dlažba, opadáva omietka, balkón má viditeľné poškodenia.

Pravdepodobný dôvod

Dlažba mohla byť položená na mokrý, nedostatočne vyschnutý podklad (viditeľné napr. pri kamennom obklade - výkvet inej farby) alebo nedajbože nebola mrazuvzdorná. Hydroizolácia bola pravdepodobne zanedbaná alebo nedostatočná alebo balkón zle vyspádovaný a tým došlo k presaku do konštrukcie a k poškodeniu podkladu.

Riešenie

Systémové poruchy balkónov v havarijnom stave treba riešiť komplexne, vrátane sanácie železobetónovej konštrukcie. My si priblížime balkón bez závažných technických porúch a zhotovenie novej hydroizolačnej a nášľapnej vrstvy. Najdôležitejším krokom je správne pripraviť podklad. Plochu zbavte všetkých nečistôt a náterov. Trhliny a praskliny zalepte dvojzložkovým epoxidovým konštrukčným lepidlom. Obnaženú oceľovú výstuž treba očistiť od skorodovaných častí a natrieť špeciálnym antikoróznym prípravkom. Opravený podklad penetrujte a aplikujte súvislú vrstvu hydroizolácie v hrúbke 2 mm (napr. Mapelastic alebo Mapelastic Turbo). Jej odolnosť zvýšte zapracovaním sieťky do prvej vrstvy hydroizolácie - nutné pri styku so stenami, v kútoch a nad opravenými trhlinami. Do stykov balkóna so stenou nalepte hydroizolačný pás Mapeband (pohyby konštrukcie v týchto miestach sú príliš veľké, aby ich preklenula samotná hydroizolácia). Nášľapnú vrstvu možno klásť až na úplne vytvrdnutú hydroizolačnú vrstvu. Tmely na lepenie dlažby by mali byť od toho istého výrobcu, ktorý dodal hydroizoláciu. Na balkóny a terasy patrí výhradne exteriérová dlažba a jej zodpovedajúci typ lepidla - rýchlotvrdnúce a deformovateľné lepidlá (najlepšie triedy S2 alebo aspoň triedy S1). Škárujte nenasiakavými epoxidovými škárovacími prípravkami. Do dilatačných škár (styk dvoch materiálov) použite protiplesňový silikónový tmel Mapesil AC. Potrebujete pomôcť? Volajte Majstra Mapei.  

Viac informácií

Obnova obkladov a dlažby na balkónoch a terasách
Opravy balkónov a lodžií
Bezchybný balkón s Mapei