Preč s vlhkosťou bez drenáží

Mnohé sanačné riešenia vyžadujú drahý zásah do kamenného podkladu alebo odkopanie základov domu. No ak máte dom, ktorý je pamiatkovo chránený alebo stojí v radovej zástavbe, vy, váš statik aj všetci susedia budú mať nočné mory. Čo s pivničnými priestormi, ktoré nemôžete ochrániť zvonka?

Čo sa stalo

Vlhké mapy, presakovanie pod úrovňou terénu, voda v pivnici.

Pravdepodobný dôvod

Nedostatočná, zle zhotovená alebo úplne neprítomná hydroizolácia z vonkajšej strany a/alebo zospodu konštrukcie.

Riešenie

Ak nemáte možnosť ochrániť spodnú stavbu proti vode zvonka, urobte to zvnútra. Pôvodné konštrukcie budú síce viesť vodu aj naďalej, ale správna hydroizolácia odolá tejto tlakovej vode z negatívnej (vnútornej) strany a paropriepustná omietka prípadnú vlhkosť, ktorá prenikne do interiéru do veľkej miery odvedie. Vás tak voda neobmedzí v ďalšom používaní suterénu.
Steny:
  • pôvodné murivo vysušte do maximálnej možnej miery a vyrovnajte jeho povrch maltou Planitop HDM Maxi (vhodná na povrchy z kameňa, tehál aj tufov).
  • naneste penetračný náter Primer 3296 a po jeho zaschnutí dve vrstvy pružnej cementovej hydroizolácie Mapelastic Foundation. Odoláva tlaku vody až do 1,5 atmosféry a tiež pôsobeniu rozpustných solí prítomných v pôde.
  • následne pripravte povrch pre sanačnú odvlhčovaciu omietku PoroMap Intonaco a vrstvu paropriepustnej vyhladzovacej omietky PoroMap Finitura.
  • povrch steny zakončite paropriepustným a vodoodpudivým farebným náterom Silancolor Pittura.
Podlahy:
  • do styku stien s podlahou aplikujte hydroizolačný bentonitový profil Idrostop Soft. Pridajte vrstvu bentonitovej tkaniny Mapeproof ukotvenú pomocou bentonitovej pasty Mapeproof Mastic. Poškodenia a praskliny vyplňte hydroizolačnou pastou Mapeproof Swell.
  •  vytvorte novú podlahovú vrstvu betónu. Na ňu môžete pomocou lepiaceho tmelu Keraflex položiť dlažbu z keramiky aj prírodného kameňa.

Viac informácií

Ako na Mapelastic Foundation