Ako prerobiť starú terasu

Ak vás irituje stará a škaredá dlažba s drobnejšími poškodeniami, nezbavujte sa jej. Položte priamo na ňu novú dlažbu. 

Čo sa stalo

Na terase sa rozdrvilo niekoľko kachličiek, nevyhovuje vám štýl dlažby.

Pravdepodobný dôvod

Mechanické poškodenia - rozbitie pádom ťažkých predmetov a pod. Problémy v podklade - dlažba mohla byť položená na nedostatočne vyschnutý podklad alebo nedajbože nebola mrazuvzdorná. Hydroizolácia bola pravdepodobne zanedbaná alebo nedostatočná.

Riešenie

Starú dlažbu dôkladne očistite od nečistôt, machov, plesní a výkvetov. Trhliny a medzery po zničených obkladačkách vyplňte a na celú plochu zhotovte vyrovnávaciu vrstvu z vyrovnávacej cementovej malty Adesilex P4. Pokračujte dvoma vrstvami hydroizolácie určenej do exteriéru (Mapelastic alebo Mapelastic AquaDefense). Jej odolnosť zvýšte zapracovaním sklotextilnej mriežky odolnej proti alkalickému prostrediu Mapenet 150 do prvej vrstvy, kým je ešte čerstvá. Ak má vaša terasa odtokové vpuste pre dažďovú vodu, použite systém Drain. Na dokonale suchú hydroizoláciu naneste cementové lepidlo Keraflex Maxi S1. Po položení dlažby škárujte cementovou škárovacou maltou Keracolor GG + Fugolastic a v dilatačných škárach použite silikónový acetátový tesniaci tmel Mapesil AC. Potrebujete pomôcť? Volajte Majstra Mapei.

Viac informácií

Inštalácia keramickej dlažby na pôvodnej terase