Aby bazén dlho vydržal

Najlepší záhradný bazén je ten, ktorý netreba stále “riešiť”. Najpopulárnejší a najtvárnejší je betónový bazén s keramickým obkladom - a ak sa  tento bazén urobí raz a poriadne, vydrží desiatky rokov.

Čomu sa chcete vyhnúť

  • Statickým problémom. K bazénu rozhodne potrebujete projekt aj so statickým posudkom. Inak riskujete praskliny a deformácie kvôli sadaniu a tlaku vody zvonka aj zvnútra.
  • Problémom s hydroizoláciou. Často sa napríklad stane, že bazén nie je izolovaný proti prieniku vody z okolitého prostredia. Betón nie je dostatočne vodotesný a tak dôjde k priesaku. To sa môže stať aj pri nedokonalom utesnení pracovnej škáry medzi vodorovnou a zvislou konštrukciou bazéna.

Riešenie

Aby mal bazén naozaj dlhodobú životnosť, treba si dať záležať na celom systéme stavebnej chémie. Potrebujete nepriepustnú a elastickú hydroizoláciu, odolnú voči trhlinám - a to z oboch strán. K tomu treba vhodne zvoliť aj vyrovnávacie malty, potery, lepiace i škárovacie tmely.

  • Betónovú konštrukciu bazéna ochráňte zvonka proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode cementovou hydroizoláciou Mapelastic Foundation, príp. bitúmenovou izoláciou Plastimul. Dbajte aj na ochranu hydroizolačnej vrstvy proti poškodeniu pri spätnom zásype.
  • Vnútorné steny bazéna vyrovnajte stierkou Nivoplan (do ktorej primiešate latexovú emulziu Planicrete) a dno cementovým poterom Topcem Pronto. Ak bude vyrovnávacia vrstva dna menšia ako 35 mm, je nutné ju ukotviť k podkladu vhodným spojovacím  mostíkom. 
  • Naneste dve vrstvy hydroizolačnej stierky Mapelastic (príp. Mapelastic Smart pre vyššiu odolnosť) a vystužte ich sklotextilnou sieťkou Mapenet 150. Do rohov a stykov stien s dnom vložte tesniacu pásku Mapeband.
  • Prestupy v betóne (pri vpustiach, osvetlení a pod.) utesnite hydroexpanzívnou pastou Mapeproof Swell, aby ste predišli akémukoľvek zatekaniu. Aj tieto utesnite PVC manžetami Mapeband, ktoré zapracujete do hydroizolačnej vrstvy.
  • Po vyschnutí hydroizolačnej vrstvy môžete aplikovať cementové lepidlo Keraflex Maxi S1 a naň keramický obklad. (Keraflex Maxi S1 vydrží veľké prevádzkové zaťaženie a na zvislých povrchoch lepí bez skĺznutia obkladu).
  • Na škárovanie odporúčame epoxidový tmel Kerapoxy CQ, obzvlášť vhodný na veľké plochy obkladov a mozaiky s vysokou chemickou a mechanickou odolnosťou. Na výplň pružných a dilatačných škár použite pružný silikónový tmel Mapesil AC.

Viac informácií

Ako na novostavbu bazéna s Mapelastic