SOHO tower

Komárno, Slovensko, 2012-2013

Povrchové úpravy v interiéri a v exteriéri

Použité produkty Mapei: Mapelastic, Mapegum WPS