Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall

Určenie

Jednozložkové lepidlo na báze MS polymérov vo vodnej disperzii, bez obsahu rozpúšťadla, pripravené na priame použitie. Lepidlo má konzistenciu pasty a dodáva sa v béžovej farbe. 
Po vytvrdnutí vzniká veľmi tuhý film s vysokou odolnosťou proti šmykovému namáhaniu, vďaka čomu je vhodné na podlahy vystavené pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, intenzívnemu mechanickému zaťaženiu od vysokozdvižných vozíkov alebo do priestorov s prítomnosťou vody (napr. verejné kuchyne, sprchy atď.)

OBLASTI POUŽITIA
Špeciálne vyvinuté na inštaláciu LVT krytín  („Luxury Vinyl Tiles“). Tiež vhodné ako univerzálne lepidlo pre všetky druhy textilných, pružných krytín a pre všetky druhy vinylov na steny. 
Určené na použitie na podlahách v interiéri. Vhodné na nasiakavé aj nenasiakavé podklady a na podlahové vykurovacie systémy.
Výrobok je obzvlášť vhodný do staticky i dynamicky zaťažovaných priestorov, vrátane priestorov s ťažkým zaťažením v občianskych, komerčných a priemyselných stavbách ako sú napr. nemocnice, nákupné centrá, letiská a pod.  

Vlastnosti

  • jednozložkové lepidlo na lepenie obkladov na báze MS polymérov vo vodnej disperzii
  • vysoká prídržnosť na všetkých povrchoch bežne používaných v stavebníctve
  • vysoká pevnosť v šmyku a PEEL prídržnosť
  • rýchle vytvrdzovanie aj pri nízkych teplotách
  • veľmi dobrá rozmerová stálosť
  • vhodné na pojazd stoličiek s rolovacími kolieskami
  • EMICODE EC1 (veľmi nízky obsah emisií)
  • vhodné pre ťažké zaťaženie v občianskych, komerčných a priemyselných stavbách

Návody a videá k produktuSPÔSOB POUŽITIA

Príprava podkladu

Povrch musí byť suchý, rovný, nosný, mechanicky pevný, zbavený voľných a prachových častí, voskov, olejov, mastnôt, hrdze a zvyškov sadry a iných látok, ktoré by mohli znižovať prídržnosť k podkladu. Uistite sa, že povrch nie je vystavený vzlínaniu vlhkosti. 

Aklimatizácia

Pred inštaláciou sa uistite, že krytiny a podklad sú aklimatizované na odporúčané teploty a relatívnu vlhkosť vzduchu.

Nanesenie lepidla

Pri prvom otvorení balenia odstráňte z povrchu ochrannú fóliu. Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall je pripravený na priame použitie a nevyžaduje žiadnu prípravu. Lepidlo aplikujte rovnomerne na povrch s použitím vhodnej zubovej stierky. 

Inštalácia krytín

Podlahové krytiny inštalujte podľa inštrukcií výrobcu. Nanášajte vždy len také množstvo lepidla, ktoré je možné prekryť podlahovinou v priebehu otvorenej doby (t.j. cca. 20-30 minút pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Inštalácia podlahovej krytiny je možná už po veľmi krátkej čakacej dobe do stále čerstvej vrstvy lepidla. Pri inštalácii krytiny musí byť zabezpečené jej dokonalé vtlačenie do lepidla pomocou špeciálneho náradia, čím sa zamedzí vzniku vzduchových bublín a zabezpečí sa dokonalý prenos lepidla na zadnú stranu podlahoviny. Po niekoľkých minútach od inštalácie je potrebné opäť zatlačiť podlahové krytiny k podkladu vhodným náradím. 


TECHNICKÝ LIST

Kde kúpite?

Produkt si môžete objednať v našich partnerských e-shopoch.

Hornbach.sk

Prejdi >

Aquaterm.sk

Prejdi >

Dek.sk

Prejdi >

Merkurymarket.sk

Prejdi >

Siko.sk

Prejdi >

Farby.sk

Prejdi >

Máte otázky? pýtajte sa:

Postupnosť správnej izolácie

Alebo - čo kedy použiť pre dokonalý výsledok

Bucket 1
1
- - -
Bucket 2
2
- - -
Bucket 3
3
- - -
Bucket 4
4
- - -
Bucket 5
5
- - -