Ultrabond Eco 4 LVT

Určenie

Ultrabond Eco 4 LVT je vláknami vystužené lepidlo, na báze syntetických polymérov vo vodnej disperzii, bez obsahu rozpúšťadla, pripravené na priame použitie. Lepidlo má konzistenciu pasty a svetlo-béžovú farbu. Po vytvrdnutí vytvára pevný a kohézny film, ktorý poskytuje podlahovej krytine veľmi dobrú rozmerovú stálosť a vysokú odolnosť proti šmyku.

OBLASTI POUŽITIA
Výrobok bol vyvinutý špeciálne pre inštaláciu LVT krytín, no je tiež vhodný na lepenie podlahových krytín z CV, PVC VCT, PUR, linolea a pod. Lepidlo sa používa v interiéroch, na nasiakavé a vyhladené plochy, aj na podlahové vykurovacie systémy.
Vďaka obsahu vlákien je výrobok obzvlášť vhodný do staticky i dynamicky zaťažovaných priestorov v občianskych, komerčných a priemyselných stavbách ako sú napr. nemocnice, nákupné centrá, letiská a pod. Vhodné na pojazd otočných stoličiek s rolovacími kolieskami podľa EN 12529.

Vlastnosti

 • vláknami vystužené lepidlo, na báze syntetických polymérov vo vodnej disperzii
 • veľmi jednoduché nanášanie
 • rýchla a vysoká počiatočná prídržnosť a rýchle vytvrdzovanie
 • výborná zmáčavosť zadnej strany podlahovej krytiny
 • vysoká pevnosť v šmyku
 • veľmi dobrá rozmerová stálosť
 • zamedzenie otváraniu tupých spojov
 • vhodné na pojazd stoličiek s rolovacími kolieskami
 • bez obsahu rozpúšťadla
 • EMICODE EC1 (veľmi nízky obsah emisií)
 • šetrné k zdraviu aplikátorov i konečných užívateľovNávody a videá k produktuSPÔSOB POUŽITIA 

Príprava podkladu

Povrch musí byť suchý, rovný, nosný, mechanicky pevný, zbavený voľných a prachových častíc, voskov, olejov, mastnôt, hrdze a zvyškov sadry a iných látok, ktoré by mohli znižovať prídržnosť k podkladu. Na nesavých povrchoch aplikujte vyrovnávacie vrstvy v min. hrúbke 2 mm. Uistite sa, že povrch nie je vystavený vzlínaniu vlhkosti.

Aklimatizácia

Pred inštaláciou sa uistite, že sú krytiny aj podklad aklimatizované na odporúčané teploty a relatívnu vlhkosť vzduchu. 

Nanesenie lepidla

Ultrabond Eco 4 LVT je pripravený na priame použitie, nevyžaduje žiadnu prípravu. Pred použitím zamiešajte lepidlo v balení. Lepidlo aplikujte rovnomerne na povrch s použitím vhodnej zubovej stierky. 

Inštalácia podlahových krytín

Podlahové krytiny inštalujte podľa inštrukcií výrobcu. Podlahové krytiny inštalujte po uplynutí čakacej doby v závislosti od množstva lepidla, klimatických podmienok, nasiakavosti povrchu a druhu krytiny. Nanášajte vždy len také množstvo lepidla, ktoré je možné prekryť podlahovinou v priebehu otvorenej doby (t.j. cca. 20 - 30 minút) a lepidlo je schopné byť transformované i na zadnú stranu podlahovej krytiny.

Inštalácia podlahovej krytiny je možná už po veľmi krátkej čakacej dobe do stále čerstvej vrstvy lepidla. Pri inštalácii krytiny musí byť zabezpečené jej dokonalé vtlačenie do lepidla pomocou špeciálneho náradia, čím sa zamedzí vzniku vzduchových bublín a zabezpečí sa dokonalý prenos lepidla na zadnú stranu podlahoviny. Po niekoľkých minútach od inštalácie je potrebné opäť zatlačiť podlahové krytiny k podkladu vhodným náradím.


TECHNICKÝ LIST

Kde kúpite?

Produkt si môžete objednať v našich partnerských e-shopoch.

Hornbach.sk

Prejdi >

Aquaterm.sk

Prejdi >

Dek.sk

Prejdi >

Merkurymarket.sk

Prejdi >

Siko.sk

Prejdi >

Farby.sk

Prejdi >

Máte otázky? pýtajte sa:

Postupnosť správnej izolácie

Alebo - čo kedy použiť pre dokonalý výsledok

Bucket 1
1
- - -
Bucket 2
2
- - -
Bucket 3
3
- - -
Bucket 4
4
- - -
Bucket 5
5
- - -