Purtop 400M

Určenie

Hybridná polyurea membrána na vodotesnú ochranu mostoviek a plochých striech. Vďaka vysokej pevnosti v strihu, mimoriadnej pružnosti a chemickej odolnosti je Purtop 400 M vhodný na hydroizoláciu rozsiahlych a tvarovo náročných plôch. Viete ho použiť na nových i starých konštrukciách. Purtop 400M je určený na hydroizoláciu:

 • Strešných záhrad a obrátených striech
 • Rovných striech z kovu
 • Schodov a tribún na štadiónoch (s použitím vhodného uzatváracieho výrobku)
 • Železobetónových dosiek na mostoch a viaduktoch

Chráňte rozsiahle konštrukcie s Purtopom

Po zosieťovaní, ktoré trvá cca 2 minúty Purtop 400M vytvára súvislú, pevnú a pružnú membránu na konštrukcii akého koľvek geometrického tvaru. Jeho mimoriadna pevnosť v ťahu, šmyku a vysoká schopnosť premostenia trhlín i prinízkych teplotách vám zaručia špičkovú ochranu namáhaných objektov.

Vlastnosti

 • Dvojzložková, modifikovaná polyurea živica šedej farby s obsahom plniva
 • Aplikácia vysokotlakovým striekacím zariadením s reguláciou teploty a samočistiacou pištoľou
 • Vďaka veľmi krátkemu reakčnému času môže byť aplikovaná i na vertikálne konštrukcie
 • Bez obsahu rozpúšťadiel
 • Bez nutnosti vystuženia
 • Okamžité hydroizolačné vlastnosti (už po 2 minútach) 
 • Rýchle vytvrdnutie s možnosťou pešieho zaťaženia (po 15 až 20 minútach) 
 • Vysoká pevnosť v ťahu (14 N/mm² podľa DIN 53504)
 • Vysoká pevnosť v šmyku (55 N/mm podľa ISO 34-1)
 • Vysoká schopnosť statického a dynamického premostenia trhlín, i pri nízkych teplotách
 • Schopnosť predĺženia viac ako 400% (DIN 53504) 
 • Vysoká odolnosť proti alkáliám a riedeným kyselinám
 • Rýchly reakčný čas v priebehu striekania (pri +70°C < 6 sekúnd)
 • Nespôsobuje preťaženie nosných konštrukcií
 • Po zosieťovaní je úplne inertná
 • Spotreba: závisí od drsnosti a povrchov. Teoretická spotreba na hladkom podklade s teplotou od +15°C do +25°C je 2,2 kg/m2 pri hrúbke 2 mm.
 • V prípade drsného podkladu spotreba narastá. Na výrazne poškodených povrchoch sa odporúča vopred podklad opraviť vhodnými výrobkami.
 • Balenie: kovové sudy 335 kg (210 kg zložka A + 225 kg zložka B)Kde kúpite?

Produkt si môžete objednať v našich partnerských e-shopoch.

Hornbach.sk

Prejdi >

Aquaterm.sk

Prejdi >

Dek.sk

Prejdi >

Merkurymarket.sk

Prejdi >

Siko.sk

Prejdi >

Farby.sk

Prejdi >

Máte otázky? pýtajte sa:

Postupnosť správnej izolácie

Alebo - čo kedy použiť pre dokonalý výsledok

Bucket 1
1
Primer BI
Bucket 2
2
Purtop 400 M
Bucket 3
3
Mapecoat PU 15
Bucket 4
4
Mapesil BM
Bucket 5
5
Ultrabond MS Rapid