strecha - Novostavba - Ako na Purtop 400

SKLADBA SYSTÉMU:

1. Podklad/Betón

2. Penetračný náter so zásypom kremičitým pieskom - Primer SN  + Quarzo 0,5

3. Hybridná polyurea - hydroizolačná membrána - Purtop 400M

4. Nopová fólia s ochrannou drenážnou textíliou

5. Záhradný substrát

6. Tesniaci tmel - Mapeflex PU30

7. Ochranný náter - Mapecoat PU15

Purtop 400 M: Dvojzložková, hybridná polyurea membrána vhodná na zhotovovanie vodotesnej ochrany mostoviek a plochých striech.

Použitie

Hydroizolácia striech (strechy pre zaťaženie od peších, obrátené strechy, strešné záhrady, ploché strechy
s pojazdom vozidiel, strechy z kovu), schodov a tribún na štadiónoch (s použitím vhodného uzatváracieho výrobku) či železobetónových dosiek na mostoch a viaduktoch.

Miešanie

Pred použitím zamiešajte starostlivo zložku A tak, aby sa zjednotila farba.

Nanášanie

Vysokotlakovým striekacím zariadením s reguláciou teploty a samočistiacou pištoľou. Purtop 400M naneste
na povrch pripravený podkladovým náterom Primer do 12-24 hodín (pri teplote od +15°C do +25°C) a pred nanesením z podkladu vysajte všetky prachové súčasti priemyselným vysávačom. Teplota podkladu musí byť min. o 3°C vyššia ako je teplota rosného bodu a zostatková vlhkosť podkladu nesmie byť vyššia ako 4%. Purtop 400 M musí byť aplikovaný pri teplote od +5°C do +40°C.
Presný postup nanášania sa líši pre každý druh podkladu, pozri Technický list.

Čistenie

Štetce, valčeky a striekacie pištole čistite ešte pred zatvrdnutím naftovými rozpúšťadlami. Po vytvrdnutí je môžné len mechanické čistenie.

Skladovateľnosť

12 mesiacov na suchom a krytom mieste, pri teplote medzi +15 °C a +25°C

Spotreba

Závisí od drsnosti a typu povrchov. Teoretická spotreba na hladkom podklade s teplotou od +15°C do +25°C je
2,2 kg/m² pri hrúbke 2 mm.

Balenie

Zložka A: 210 kg, zložka B: 225 kg

Dôležité upozornenia

  • Purtop 400 M nepoužívajte na povrchoch, ak neboli vopred očistené a ošetrené základnými nátermi. 
  • Neaplikujte na povrchy vystavené vzlínajúcej vlhkosti. 
  • Na vlhké povrchy, ak zostatková vlhkosť je vyššia ako 4%, musí byť vždy použitý základný náter
    - napr. Triblock P. 
  • Nerieďte s rozpúšťadlami a vodou. 
  • Neaplikujte na povrchy trvalo ponorené vo vode.

Podrobný návod v PDF

TECHNICKÝ LIST