terasa - Rekonštrukcia - Ako na Mapelastic Turbo

SKLADBA SYSTÉMU:

1. Pôvodná dlažba
2. Vyrovnávacia stierka - Planitop Fast 330
3. Lepiaci tmel - vyrovnávacia vrstva - Adesilex P4
4. Polymércementová hydroizolačná stierka - Mapelastic Turbo
5. Sklotextilná sieťka - Mapenet 150
6. Polymércementová hydroizolačná stierka- Mapelastic Turbo
7. Podlahová vpusť - Drain Vertical
8. Tesniaca PVC páska - Mapeband
9. Lepiaci tmel - Keraflex Maxi S1
10. Keramická dlažba
11. Cementový škárovací tmel - Ultracolor Plus
12. PU tesniaci tmel - Mapeflex PU45
13. Pôvodná omietka
14. Vyrovnávacia stierka - Nivoplan + Planicrete
15. Lepiaci tmel - Ultralite S2 Quick
16. Prírodný kameň
17. Cementový škárovací tmel - Ultracolor Plus
18. Neutrálny silikónový tesniaci tmel - Mapesil LMMapelastic Turbo: Dvojzložková elastická rýchloschnúca cementová malta s možnosťou aplikácie aj pri nízkych teplotách, na vodotesnú ochranu balkónov a terás, vhodná i na nie úplne suché povrchy

Použitie

Vodotesná ochrana betónových povrchov, cementových poterov a pôvodných náterov: balkóny, terasy, bazény, rovné strechy, plavecké bazény a pod. S možnosťou aplikácie i na pôvodnú dlažbu pred inštaláciou novej.

Miešanie

Zložku A nasypte za stáleho miešania do tekutej zložky B v pomere 1:0,8, kým vznikne homogénna zmes bez hrudiek. Na prípravu použite nízkootáčkové miešacie zariadenie, aby sa zmes neprevzdušňovala. Zmes nemiešajte ručne.

Nanášanie

Na správne pripravený povrch naneste Mapelastic Turbo najskôr hladkou stranou stierky vo veľmi tenkej (nulovej) vrstve. Ihneď na to naneste zubovou stierkou prvú vrstvu v celkovej hrúbke min. 2 mm. Pokiaľ je táto vrstva ešte čerstvá, zapracujte sklotextilnú mriežku odolnú proti alkalickým vplyvom alebo Mapenet 150. Po vložení sklotextilnej mriežky vyhľaďte povrch hladkou stranou stierky. Druhá vrstva sa nanáša po vytvrdnutí prvej vrstvy (cca 1 hodina pri optimálnych poveternostných podmienkach).

Spracovateľnosť

Mapelastic Turbo musí byť spracovaný do 45 minút od namiešania.

Lepenie obkladov a dlažieb

Po 3 - 16 hodinách.

Čistenie

Vďaka vynikajúcim prídržnostiam malty Mapelastic Turbo na kovy sa odporúča pracovné náradie čistiť ešte pred zatvrdnutím malty. Po vytvrdnutí je možné už len mechanické čistenie.

Skladovateľnosť

Zložka A: 12 mesiacov v originálnom uzatvorenom balení, zložka B: 24 mesiacov. Skladujte na suchhom mieste pri teplote minimálne +5°C.

Spotreba

cca 2,4 kg/m² (platí pre dve vrstvy, pričom prvá je vhodne vystužená)

Balenie

36 kg (20kg A+ 16kg B), 18 kg (10 kg A+ 8kg B)

Dôležité upozornenia

  • Mapelastic Turbo neaplikujte v hrubých vrstvách (viac ako 2 mm v jednom kroku). 
  • Neaplikujte Mapelastic Turbo pri teplotách pod +5°C. 
  • Mapelastic Turbo nemiešajte s cementom, kamenivom alebo vodou. 
  • Mapelastic Turbo neaplikujte na ľahčených konštrukciách.  
  • V horúcom počasí nevystavujte balenia výrobku na priamom slnku (prášok a tekutina). 
  • Mapelastic Turbo neaplikujte na nedostatočne vyzretých povrchoch (dodržujte pokyny výrobcov). Do prvej čerstvej vrstvy zapracujte vždy vhodné vystuženie. 

Podrobný návod v PDF

TECHNICKÝ LIST