terasa - Rýchle riešenie - Ako na Aquaflex Roof

SKLADBA SYSTÉMU:

1. Pôvodná keramická dlažba

2. Fabión - Planitop Fast 330

3. Hydroizolačný náter (1. náter) - Aquaflex Roof

4. Hydroizolačný náter (2. náter) - Aquaflex RoofAquaflex Roof: Pružná tekutá membrána s obsahom vlákien, pripravená na priame použitie, určená pre zhotovenie súvislej hydroizolačnej vrstvy na exponovaných povrchoch.

Použitie

Ako hydroizolácia balkónov a terás, odkvapových žľabov a odpadových potrubí, rovných, kupolovitých aj oblúkových striech. Aquaflex Roof je možné aplikovať na rôzne povrchy: keramiku a prírodný kameň, cementové potery a potery zhotovené zo špeciálnych spojív (Topcem alebo Topcem Pronto), betóny, bitúmenové pásy, drevo, pozinkovaný plech, meď, hliník a železo (až po prvotnom ošetrení základným náterom Eco Prim T).

Miešanie

Pasta je pripravená na priame použitie. Ak je to nevyhnutné, premiešajte ju.

Nanášanie

Valčekom s dlhým vlasom, štetcom, stierkou alebo airless nástrekom. V prípade aplikácie na kovové povrchy je potrebné podklad najskôr ošetriť základným náterom Eco Prim T. Potom rovnomerne naneste vrstvu Aquaflex Roof tak, aby dosahovala hrúbku cca 0,4 - 0,5 mm. Vyčkajte cca 8 - 12 hodín (pri bežnej teplote, relatívnej vlhkosti vzduchu a v závislosti od nasiakavosti povrchu) kým je prvá vrstva úplne suchá a jemne stmavne. Druhú vrstvu naneste v kolmom smere na prvú vrstvu. Konečná vrstva nesmie byť nikdy menšia ako 0,8 - 1 mm. Povrch Aquaflex Roof chráňte pred dažďom až do úplného vyschnutia.

Čistenie

Náradie čistite vodou ihneď po použití.

Skladovateľnosť

V pôvodných uzatvorených baleniach a na suchom mieste po dobu 24 mesiacov. Chráňte pred mrazom.

Spotreba

1,3 kg/m² na hrúbku 1 mm pri cementových povrchoch, 0,9 kg/m² na hrúbku 1 mm pri bituménových povrchoch.

Balenie

20 kg

Dôležité upozornenia

  • Aquaflex Roof nepoužívajte pri teplotách nižších ako +5°C a vyšších ako +35°C alebo v prípade predpovede dažďa.
  • Neaplikujte na zarosený povrch.
  • Neaplikujte v prípade relatívnej vlhkosti vzduchu vyššej ako 85%.
  • Aquaflex Roof neaplikujte na povrchy so zostatkovou vlhkosťou vyššou ako 2,5% alebo na podklady so vzlínajúcou vlhkosťou.
  • Aquaflex Roof neaplikujte na zoslabnutých alebo prašných povrchoch.
  • Aquaflex Roof neaplikujte na kovových podkladoch neošetrených náterom.
  • Každú z dvoch aplikovaných vrstiev chráňte pred dažďom min. 8 až 12 hodín (platí pri normálnej teplote a relatívnej vlhkosti vzduchu, tiež v závislosti od  nasiakavosti povrchu).
  • Nenanášajte na nové bituménové alebo asfaltové povrchy, pretože by mohlo dôjsť k výronu olejov alebo plastifikátorov. Na bituménové membrány najskôr naneste základný náter Primer for Aquaflex.

Podrobný návod v PDF

TECHNICKÝ LIST